Ongelmatilanteet

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikön jäätäminen

Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö sijoitetaan aina ulos, jossa se saa vapaasti kierrättää
ulkoilmaa lävitseen. Ulkoyksikköä ei tule sijoittaa esim. talon kellaritilaan tai välikattotilaan.
Mikäli laitteen ulkoyksikkö sijoitetaan suojakotelon sisälle, tulee suojakotelon olla Scanoffice
Oy:n hyväksymä, jotta laitteen toiminta voidaan taata. Jos kotelo on suunniteltu väärin ja
ilma ei esimerkiksi pääse kunnolla poistumaan kotelosta se saattaa aiheuttaa
toimintahäiriöitä ja nämä vikatilanteet eivät ole laitevikoja eivätkä maahantuojan takuun
piirissä.

Ulkoyksikön huurtuminen

Lämpöpumpun ollessa lämmitystoiminnolla, kylmäaineen kiertoprosessi luovuttaa kylmäaineeseen
(lämmönsiirtoaineeseen) sidotun lämpöenergian laitteiston sisäyksiköltä sisäilmaan. Vastaavasti
kun kylmäaine höyrystyy ulkoyksikössä, se sitoo ulkoilman lämpöenergiaa itseensä,
jolloinulkoyksikön (lamelli)pinnat kylmenevät.
Ulkoilmassa on aina kosteutta, joka joutuessaan kosketukseen kylmän pinnan kanssa, pyrkii
jäätymään. Tämä ilmiö esiintyy korostuneesti ulkoilman lämpötilan ollessa nollan asteen tienoilla.
Ulkoyksikön pinnalla tämä näkyy useimmiten valkoisena kuurana.
Tämä on täysin normaalia ja se kertoo laitteen toimivan juuri odotetulla tavalla. Laitteen
automatiikka käy sulattamassa huurun pois aika ajoin.
Laitteen ulkoyksikön alle kerääntyy talven mittaan sulatusveden johdosta pieni jääkeko, joka on
niin ikään täysin normaalia. Tämä voidaan haluttaessa poistaa manuaalisesti maasta tai laitteen alle
voidaan asentaa esim. Scanofficen sulatusvedenohjain, jolla sulatusvesi saadaan ohjattua
kauemmaksi rakennuksen seinästä.


Ulkoyksikön huurtuminen.

Ulkoyksikön jäätyminen päädystä ja/tai pohjan reunoista

Talvisään ollessa pitkään kosteaa ja lämpötilan vaihdellessa nollan molemmin puolin, voi myös
jäätä muodostua jossain määrin laitteen pohjan reunoihin sekä laitteen toiseen (vasempaan) päätyyn.
Myös tuiskulunta saattaa kiinnittyä ulkoyksikön pintaan.
Tämäkin on täysin normaalia eikä sillä ole vaikutusta laitteen toimintaan. Tarvittaessa laitteiston
ulkoyksikkö voidaan sulattaa säätämällä laite toimimaan jäähdytystoiminnalla n. 30 min. ajan.
Tällöin ulkoyksikön kenno lämpenee ja sulattaa jäätä ja lunta pois.
Laitteen ulkoyksikön alle kerääntyvälle sulatusvedelle pätee sama ohjeistus kuin edellä.


Ulkoyksikön jäätyminen päädystä ja/tai pohjan reunoista.

Ulkoyksikön jäätyminen kauttaaltaan

Joskus, talven ollessa poikkeuksellisen kostea ja kylmä samanaikaisesti sekä myös äärimmäisissä
lumiolosuhteissa, saattaa ulkoyksikkö jäätyä kauttaaltaan ja tämä jään muodostuminen esiintyy
muutaman sentin paksuisena jääkerroksena kauttaaltaan laitteen lamellipintojen päällä.
Tämäkään ei ole ”vaarallista” ja tällaisessa tapauksessa ulkoyksikkö yksinkertaisesti sulatetaan.
Helpoin ja nopein tapa sulattaa ulkoyksikkö on valuttaa jään päälle kuumaa (ei kuitenkaan polttavan
kuumaa) vettä. Tällä toimenpiteellä jää poistuu pinnoilta vahingoittamatta ulkoyksikköä millään
tavalla. On tärkeätä, että jäätä ei ryhdytä hakkaamaan pois taltalla, ruuvimeisselillä tms. teräaseella.
Ulkoyksikköä ei ole suunniteltu kestämään teräviä iskuja eikä kovia tärähtelyjä.
Ennen minkäänlaisia sulatustoimenpiteitä tulee laitteen virta kytkeä pois päältä turvakytkimeltä.
Laitteen ulkoyksikön alle muodostuu normaalia enemmän sulatusveden aiheuttamaa jääkekoa. Voit
poistaa jääkeon muutaman kerran talvessa maasta manuaalisesti tai esim. asettamalla ulkoyksikön
alle leveä matalahko astia, joka tyhjennetään tarpeen mukaan.


Ulkoyksikön jäätyminen kauttaaltaan.